Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Dalton 2.0

In een groot deel van onze onderbouw hebben wij gepersonaliseerd leren ingevoerd. In Dalton 2.0 zijn we op weg naar gepersonaliseerd leren waarbij leerlingen nog meer op eigen niveau en op eigen tempo kunnen leren.

Dalton 2.0 is voor leerlingen met een vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-tl, havo/vmbo of havo advies. Leerlingen worden geplaatst in 3 typen brugklas: basis/kader, kader/tl of havo/tl.

Voor leerlingen met een vwo- of vwo/havo-advies is er ons daltononderwijs zoals wij dat al jaren bieden met iedere dag het 4e uur daltonuur. 

Tijdens de aanmelding bespreken wij met u welk type brugklas het meest geschikt is voor uw kind. Tijdens de overdracht bespreken wij met de basisscholen welk type brugklas wordt geadviseerd voor uw kind.

Op basis van deze gesprekken bepalen wij het startniveau van de leerling. Daarna gaan leerlingen in twee jaar ontdekken welk niveau het beste bij hen past.

De eerste ervaring van onze leerlingen met Dalton 2.0

Werken met een doel

Samen met de coach gaat de leerling aan de slag met leerdoelen en leerprocessen die bij hem of haar passen. Zo stippelen zij samen een uitdagende route uit waarin de leerling het beste uit zichzelf kan halen. Binnen Dalton 2.0 worden de leerlingen stevig begeleid bij het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Bovendien is er veel ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken, kernwaarden die bij ons daltononderwijs al jaren hoog in het vaandel staan. Belangrijk doel is dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben tijdens hun hele schoolloopbaan (leren leren, leren reflecteren, leren plannen, leren kiezen).

Tredevakken en themavakken

Binnen Dalton 2.0 volgt de leerling trede- en themavakken. Bij tredevakken, bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde, gaat de leerling op eigen tempo door de leerstof heen. Bij themavakken hebben de leerlingen hetzelfde programma, maar het niveau waarop de opdrachten worden afgerond verschilt per leerling. Per vak kijkt elke leerling samen met de coach naar de leerdoelen op lange en op korte termijn.

In het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen les samen met hun klas (basegroup). Geleidelijk aan wordt uitleg ook gegeven aan leerlingen die uit verschillende klassen komen maar wel bij dezelfde trede zijn, zodat alle leerlingen op hun eigen tempo en niveau uitleg krijgen. Bij themavakken, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, ligt de periode waarin er aan het thema gewerkt wordt vast. Gedurende deze vastgestelde periode kan de leerling zelf bepalen hoe snel en met hoeveel diepgang hij aan dit thema werkt.

Hoe werkt dat nou precies?

Stel dat een toets over het onderwerp voeding gaat. Uw kind kan zelf kiezen op welke manier hij hiervoor wil leren. Bijvoorbeeld door een paar filmpjes te bekijken, een stuk tekst met vragen te beantwoorden of zelf een filmpje te maken voor zijn klasgenoten. Natuurlijk geeft ook de docent uitleg over het onderwerp en kan uw kind vragen stellen.

Maar misschien leert uw kind wel het beste door met een opdracht op onderzoek uit te gaan. Uw kind kan zelf kiezen wat hij een fijne manier vindt om te leren. En welke manier hij ook kiest, hij komt altijd bij het einddoel.

Een dag in Dalton 2.0

Eén keer in de week hebben alle leerlingen een coachgesprek. Dit gesprek kan gepland staan in de ochtend vanaf half 9 of in de middag vanaf 5 over half 3. Wanneer uw kind een coachgesprek heeft, is hij van het begin van dit uur tot het einde van het uur op school aanwezig en heeft voldoende werk bij zich om zelfstandig te kunnen werken.

Vervolgens starten alle leerlingen op maandag met de basegroup om 9 uur. Alle andere dagen is deze start om kwart over 9. In deze basegroup neemt de mentor de belangrijkste zaken van de dag door en maakt met de leerlingen een planning waaraan zij deze dag gaan werken. Dan start om half 10 het eerste lesuur, dit is bijvoorbeeld een themales. Uw kind volgt deze les gewoon met zijn klas, maar soms worden in deze lessen ook activiteiten zoals lezingen of practica georganiseerd waaraan alle leerlingen meedoen.

Dan hebben de leerlingen pauze en vervolgens gaat de leerling bijvoorbeeld naar een tredeles. In deze les bepalen de docenten wanneer uw kind in de les uitleg krijgt over de stof waar uw kind mee bezig is. In de overige tijd zit hij in een lokaal waar hij zelfstandige daltontijd heeft. In deze tijd kan hij zelf kiezen of hij aan het werk wil met het vak waarover hij eerder uitleg heeft gehad of dat er nog extra tijd nodig is voor een ander vak. Deze daltontijd wordt vaak begeleid door een andere docent zodat de leerling ook aan deze docent nog zijn/haar vragen kan stellen. Aan het einde van de dag heeft uw kind de dagafsluiting met de eigen mentor. In deze afsluiting bespreken zij de dag en kijken zij vooruit naar de dag van morgen.   

Voorbeeld lesrooster

 

Tredevakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde
Themavakken: aardrijkskunde, geschiedenis, science (vwo en havo) of mens&natuur (Skills)
Overige vakken: muziek, drama, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming
Special: Skills, Original, Tech of On Stage

Contact met en informatie naar ouders

Ten minste tweemaal per jaar wordt u als ouder uitgenodigd om tijdens het coachgesprek met uw kind aanwezig te zijn. U ontvangt hiervoor ruim op tijd een uitnodiging via de coach van uw kind zodat u dit tijdig in uw eigen agenda kunt zetten. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het gaat met uw kind op school, of er bijzonderheden thuis zijn en op welk niveau uw kind op dat moment werkt. Dit kan op een gegeven moment per vak gaan verschillen. De coach houdt samen met uw kind de vorderingen bij. In de Learning Portal kunt u als ouder zien welke vorderingen uw kind maakt.

Aan het einde van het jaar wordt er samen met uw  kind beslist op welk niveau hij of zij verder gaat in het tweede leerjaar. Dit wordt met u als ouder besproken.

Nieuwsbrief Dalton 2.0 december 2019

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS