Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Afval scheiden op het Dalton College

Op initiatief van de leerlingen uit de Milieuraad zijn we dit schooljaar begonnen met het apart inzamelen van papier, plastic en zogenaamd “restafval” in de hele school.

Uit alle lokalen zijn de oude prullenbakken verdwenen en her en der door de school staan nu zevenentwintig afvalstations waar de leerlingen en de personeelsleden hun afval in kwijt kunnen. Tevens staan er vier grote objecten waar petflessen in gedeponeerd kunnen worden, in de vorm van 2 meter hoge petflessen.
Elke dag zullen er in de pauzes tien leerlingen als het zogeheten “Greenteam” rondlopen om de leerlingen te helpen met het maken van de juiste keuzes. Zij zijn herkenbaar aan hun groene hesjes (zie foto). Deze leerlingen komen uit zowel de onder- als de bovenbouw en elke week zal er een andere klas aan de beurt zijn.
Theo de Jong, Hans Entius, Jacqueline Huizing, Daan Dekker en Thomas Ettes zijn vanuit het personeel de sturende krachten achter dit alles. Samen zullen we onze uiterste best doen de afvalberg zo klein mogelijk te houden en dat wat overblijft gescheiden in te leveren opdat dit mogelijk weer hergebruikt kan worden!

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS