Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Check yourself - Gezond leven? Check het even!

De JGZ heeft dit gezondheidsonderzoek ontwikkeld samen met jongeren, zorgcoördinatoren van middelbare scholen, ouders en beleidsmedewerkers van gemeenten. Zo is ervoor gezorgd dat vorm en inhoud van het onderzoek goed aansluiten bij de behoeften, belevingswereld en problematiek van jongeren.  

Het doel van het gezondheidsonderzoek is het versterken van de gezondheid en welzijn van jongeren. We laten hen stilstaan bij hun gezondheid en hun welzijn op school, thuis en in hun vrije tijd, en nodigen ze uit om de vragen die ze hebben, te stellen. Als zij dat willen, kunnen we hen adviseren of als het nodig is doorverwijzen naar zorg. Door problemen in een vroeg stadium te signaleren, kan erger voorkomen worden. De regie voor het onderzoek ligt zoveel mogelijk bij de jongeren zelf.

Het uitgangspunt is om positief en op maat in te steken op gezondheid (medisch, psychisch en sociaal). Met een oplossingsgerichte werkwijze wordt aangesloten bij de vragen van jongeren en worden zij gesterkt in hun eigen verantwoordelijkheid. Wij gaan uit van de oplossing(srichting) die van de jongere zelf komt. 

 De volgende thema’s komen aan bod:

  • Lichamelijke gezondheid (incl. gewicht en bewegen);
  • Psychische gezondheid (incl. depressie, pesten, weerbaarheid);
  • Verslavende middelen (zoals roken, alcohol, drugs, gamen en internet);
  • Seksuele ontwikkeling (incl. relaties, vriendschappen);
  • Zelfredzaamheid (incl. schoolparticipatie, financiën, kennis waar je terecht kunt met welke vraag);
  • Sociale omgeving (school, thuis, vrije tijd).

Jongeren, ouders en mentoren worden vooraf geïnformeerd dat het gezondheidsonderzoek gaat plaatsvinden. Ouders/verzorgers en mentoren kunnen eventuele vragen of zorgen over hun kind/leerling met medeweten van de leerling, aan de JGZ doorgeven.  

  1. Als start bekijken de jongeren klassikaal een introductiefilm van enkele minuten.
  2. Direct na de film vullen zij in de klas een online vragenlijst in. De vragenlijst nodigt hen uit na te denken over hun gezondheid en welzijn en aan te geven aan welke informatie of hulp zij behoefte hebben.
  3. Vervolgens ontvangt iedereen persoonlijk online informatie. De jongeren krijgen feedback op maat en worden toegeleid naar relevante informatieve websites/apps.
  4. Daarna volgt persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of -arts. In dit persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van het soort probleem/vraag een onderzoek, advies of worden doorverwezen.

De regie voor het onderzoek ligt zoveel mogelijk bij de jongeren zelf. Zij kunnen de onderwerpen van gesprek aangeven. Alleen bij specifieke signalen wordt er actief het gesprek aangegaan. 

Het onderzoek is erop gericht, al dan niet in een persoonlijk gesprek, antwoord te geven op de gezondheidsvragen die jongeren hebben. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard in het medisch dossier. Dit is beveiligd  door het medisch beroepsgeheim.

Er zal niet op individueel niveau worden gerapporteerd aan school of gemeenten. Hiervoor kunnen alleen geanonimiseerde gegevens op groepsniveau worden gebruikt om beleid gericht op jongeren te kunnen onderbouwen en evalueren.

De gezondheidscheck zal op onze school worden afgenomen bij alle leerlingen van het 2e en 4e leerjaar vanaf periode 2 tot mei 2018 tijdens een mentoruur, door Simone Meijnen, onze jeugdverpleegkundige. Alle leerlingen en ouders die dit betreft, zijn inmiddels geïnformeerd middels een brief van de GGD.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS