Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Het Stedelijk Dalton College in gesprek met Frits Wester

Vrijdag 23 februari heeft op onze school een Dalton - College Tour plaats gevonden met als gast Frits Wester. Het initiatief is in het leven geroepen om verdieping en inspiratie te bieden aan leerlingen in de tweede fase van het VWO. De College Tour-bijeenkomsten vormen een intermezzo op de Academische Tweedaagse, die om het jaar georganiseerd wordt.

De eerste Dalton - College Tour was een succes. Interviewer Dick Jan Sanders legde bij aanvang Frits Wester een aantal dilemma’s voor, aan de hand waarvan Wester inzage gaf in een breed scala aan ervaringen in Haagse politiek, parlementaire en televisiejournalistiek. Vanaf dat moment ontspon zich een prettig gesprek tussen Frits Wester en de leerlingen in de zaal onder regie van Dick Jan. Onze leerlingen stelden Frits Wester scherpe vragen en gingen met hem op politiek inhoudelijke punten in discussie: ‘Is het CDA-lidmaatschap te verenigen met onafhankelijke parlementaire journalistiek?' Of ‘In hoeverre denkt u dat uw journalistieke bijdragen van invloed zijn op de publieke opinie?' Hoge ogen gooide 6V-leerling Kim Langedijk die met Frits Wester in discussie ging over de ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’, beter bekend als de sleepwet. Zij kon haar afkeuring van die wet goed en sluitend beargumenteren.
Na anderhalf uur werd er afgesloten en keken onze gast, interviewer en onze leerlingen zonder uitzondering positief terug op een boeiend gesprek.

Dit evenement was niet zo succesvol verlopen zonder de inzet van onze collega Letty van der Graaf-Wester die ons in contact bracht met haar broer Frits Wester en het vuur brandend hield. Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan Theo de Jong die verantwoordelijk was voor het klaarzetten van de aula en het licht en geluid. En uiteraard was de inzet van Dick Jan Sanders onmisbaar. Hij gaf vorm aan het interview en bereidde de leerlingen voor op hun uitstekende bijdrage.

Op 20 april volgt een tweede Dalton-College Tour met als gast sterrenkundige Vincent Icke. Hij zal geïnterviewd worden door onze collega Micheal Kruijer.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS