Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Vacatures

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een brede scholengemeenschap van vmbo tot havo/vwo. Ons onderwijs is gebaseerd op het principe van het daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Wij werken volgens de daltonprincipes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.

Management ondersteuner, tevens hoofd administratie

Omvang:  0,8 fte
Opleiding: hbo/mbo, aanbevolen vaardigheden met schooladministratie programma Magister en Office 365
Soort aanstelling: voor bepaalde tijd bij wijze van proef, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
Salaris: schaal 7 conform de CAO VO  (maximaal € 2.986,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling)
Periode: zo spoedig mogelijk

Kernactiviteiten managementondersteuner

 • verwerken en muteren gegevens in leerlingenadministratie
 • voorkomende baliewerkzaamheden
 • verzorgen standaardcorrespondentie en uittypen van teksten
 • verzamelen, ordenen en verwerken cijfermatige en andere administratieve gegevens op digitale overzichten
 • het verzorgen van de totale leerlingenadministratie (Magister)
 • verwerken en verzamelen gegevens uit het leerlingenadministratiepakket en op maat maken
 • toepassen van regelingen in het kader van de Leerplichtwet; het administratief voorbereiden van leerling telling en IDU-gegevens
 • opstellen van rapportages, analyses, overzichten en brieven
 • applicatiebeheer en onderzoeken van de mogelijkheden van (nieuwe) softwarepakketten en voorstellen doen ter verbetering van administratieve procedures
 • opstellen en bewaken van jaaractiviteitenplan van de locatieadministratie, draaiboeken en procedures; operationele leiding aan de medewerkers van de locatieadministratie
 • secretariële ondersteuning van directieleden 

Heb je nog vragen? 
Inlichtingen bij de heer J.A. (Jur) Bremer, plaatsvervangen rector, telefoon (072) 562 50 00.

Wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 23 januari 2020 via www.sovon.nu/vacatures.

Docent Frans 2e graad

In verband met vervanging van een collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste (Dalton) docent voor het vak Frans.
Het betreft een vacature met een omvang van 0,5 fte.

Er wordt les gegeven in de leerjaren 1 t/m 3 in de afdelingen vwo, havo en vmbo-tl.
Het betreft de periode van 23 maart 2020 tot waarschijnlijk het einde van het schooljaar 2019/2020.

Heb je nog vragen? 
Inlichtingen bij mevrouw drs. A.P. (Anna-Paulien) Smits, rector, telefoon (072) 562 50 00.

Wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie via www.sovon.nu/vacatures graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 1 februari 2020.

Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS