Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Verlof

Leerlingen kunnen in principe alleen op vakantie binnen de periodes die daarvoor door de school zijn vastgesteld. Het komt regelmatig voor dat ouders verzoeken om extra vrije dagen voor hun kinderen. De onderwijsinspectie en de wetgeving staan ons dat echter niet toe. Slechts in een aantal uitzonderlijke gevallen wordt van die regel afgeweken:

Voor een aantal religieuze feestdagen is het mogelijk om verlof voor één dag aan te vragen.

Als uit een werkgeversverklaring blijkt dat opname van vakantiedagen niet tijdens de schoolvakanties mogelijk is, kan verlof worden verleend. Hierbij dient de werkgeversverklaring, waarin de reden duidelijk staat vermeld, aan de school te worden overhandigd.

Wanneer op medisch advies blijkt dat extra verlof noodzakelijk of gewenst is, kan dat worden verleend. Hiervoor moet een duidelijke verklaring van een medische of sociale instantie worden overhandigd.

In geval van een huwelijk, begrafenis, jubileum of een andere belangrijke gebeurtenis kan verlof voor één dag worden aangevraagd.

De leerlingen krijgen geen extra verlof tijdens de proefwerkweek!

Elk verlof moet minstens zes weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Op de administratie kan hiervoor een formulier worden afgehaald. Het ingevulde formulier moet, al dan niet vergezeld van een noodzakelijke verklaring, ingeleverd worden bij de afdelingsleider van de afdeling van uw kind. Het formulier kunt u hier ook downloaden.

U ontvangt daarna schriftelijk (per e-mail) of telefonisch bericht of het verlof al dan niet is toegekend. Wanneer het verlof niet wordt verleend en u besluit uw kind toch niet naar school te laten gaan, zijn wij wettelijk verplicht om de afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze is bevoegd om een procesverbaal op te maken en een boete op te leggen.

Richtlijnen bijzonder vakantieverlof

Het moet redelijkerwijs voorzien zijn en/of worden aangetoond dat een vakantie binnen de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s zal leiden. Slechts het gegeven dat in de schoolvakantie een belangrijk deel van de omzet wordt gehaald is onvoldoende. Er wordt van ouders verwacht dat zij hun werkzaamheden zo plannen dat ze in de reguliere vakanties weg kunnen.

Verlof auto/brommerexamens

Een leerplichtige mag verlof krijgen voor het auto- of brommerexamen. Dit wordt gezien als meedoen aan een wettelijke verplichting. Verlof voor rijlessen is niet mogelijk omdat dit wordt gezien als een vrijwillige keuze. Het examen wordt echter ingepland door een organisatie en valt vaak onder schooltijd. Met gebruikmaking van artikel 11 onder g kan een leerling voor een examen dus verlof krijgen. Het verlof is echter alleen bedoeld voor de duur van het examen of herexamen. Combinaties van rijlessen voorafgaand aan het examen zijn niet toegestaan.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS