Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Voor de leerlingen uit groep 8:

Ervaringen op het Dalton van brugklassers

Het is leuk dat je veel nieuwe vriendinnen krijgt en het huiswerk is eigenlijk veel minder dan ik had verwacht.
Nienke, 1C

Er is een hele fijne sfeer en ik voel dat iedereen wel geaccepteerd wordt, bijvoorbeeld je hebt een hanenkam, felgekleurd haar, dik, dun, het maakt totaal niet uit. 
Maartje, 1L Skills

Ik vind dit een leuke en duidelijke school. Je hebt niet veel huiswerk als je hier gewoon in de les goed meedoet. Ik had verwacht dat je weinig tijd kreeg in de pauze en dat ik veel huiswerk zou krijgen, maar dit is niet zo.
Nikki, 1L Skills

Ik vind het fijn dat er daltonuren zijn om je huiswerk te maken. Ik vind mijn klas heel erg leuk, zelfs leuker dan verwacht.
Tsuen, 1 E

Ik vind het dalton heel erg leuk! Ik heb al veel nieuwe vriendinnen. Ik vind zelf het daltonuur erg fijn, dan maak ik altijd al veel huiswerk. De docenten helpen je ook heel goed!
Floor, 1C

Ik vind het een hele leuke school en ik heb leuke vrienden. Ik heb ook veel minder huiswerk dan ik had verwacht. 
Lion, 1E

Interviews uit het Dalton Magazine voor groep 8

Job uit 2B heeft voor Original gekozen, omdat hij sport heel leuk vindt. In het eerste jaar kon hij naast zijn gewone lessen voor extra lessen sport kiezen, maar ook heeft hij een periode Spaans gedaan. “Het leuke van Original is dat je verschillende vakken kunt uitproberen. Daar leer je veel van.”

Leerlingen, groot en klein, gaan goed met elkaar om. In de gangen loopt alles gemoedelijk door elkaar heen en hij is, echt waar, nog nooit voor brugger uitgemaakt.

Op de Open Dag viel het hem op dat je in school overal kunt leren, overal zijn er zitjes en staan er computers. Hij maakt daar nu vaak gebruik van. De school is ook heel overzichtelijk: “Ik ben gelukkig nog nooit verdwaald in school.”

De Daltonuren op school zijn echt top: “Het is ideaal om 1 uur per dag zelf te kunnen plannen en indelen.” Hij probeert daarin zoveel mogelijk huiswerk te maken en zo ’s middags, je voelt ‘m aankomen, veel tijd te kunnen overhouden om lekker te sporten.

Sipko uit 2F heeft veel met techniek. “Het is leuk om iets te maken en te zien dat het werkt, bijvoorbeeld een robotje dat je kunt laten lopen.” Dat soort dingen leert hij bij Tech. Hij werkt daar in groepjes aan allerlei soorten opdrachten. Nu is hij voor Het Twiske bezig met het ontwerpen van een uitkijkheuvel voor het spotten van vogels.

Het daltonuur besteedt hij vooral aan schoolvakken die hij moeilijk vindt. Hij kan dan extra uitleg vragen en extra opdrachten maken. En als het wat rustiger is met het schoolwerk, plant hij bij muziek, om elektrische gitaar te spelen.

“De leraren leggen goed uit en de sfeer is goed in de klas.” Leraren weten vaak hoeveel ze moeten uitleggen, dus niet te veel en ook niet te weinig. Zo wordt het nooit echt saai. “Je kunt ook veel zelfstandig werken of groepsopdrachten doen tijdens de lessen, dat is fijn.”

Sipko woont in West-Graftdijk en fietst elke dag twee uur heen en weer naar het Dalton. Volgens hem gewoon een kwestie van doortrappen. “Als ik op school ben, ben ik dat gefiets alweer snel vergeten.”

Robin uit 2B zit al lang op musical- en zangles. Ze is een echt podiumdier. Toch verveelt ze zich niet bij On Stage. Integendeel: “Je mag hier in groepjes zelf veel verzinnen, een kort toneelstukje of een dans bij een liedje. Dat was nieuw voor me.” Ook is het leuk om bij de lessen van On Stage lekker gek te doen, dan heb je weer energie voor de lessen daarna.

Eind groep 5 wist ze al dat ze naar het Dalton wilde. “De mensen op de Open Dag waren heel behulpzaam en oprecht. De sfeer sprak me gelijk aan.” Ook zag ze dat de lokalen gezellig waren: “Elke leraar maakt echt wat van zijn lokaal.”

Engels vindt ze best wel makkelijk. Na overleg met de docent mag ze nu extra werk doen. Daardoor blijft het vak toch boeiend voor haar.

Robin zit nu al in de debatclub van school. “Ik zit daar echt tussen de vijfde- en zesdeklassers, maar iedereen is aardig en ik mag soms ook al meedoen met een debat. Dat is spannend, maar ook heel erg leuk!”

Celina uit 2L wil later iets in de zorg gaan doen, daarom past Skills zo goed bij haar. Elke woensdagochtend heeft ze 2 uur extra les en daarin kon ze vorig jaar lekker

knutselen en met techniek bezig zijn. In de tweede klas gaat ze in die uren nu vaak naar het Van der Meij College. “Daar krijg je allerlei lesjes om uit te vinden welke richting je op wilt, dat is echt handig.” Dat wordt voor haar dus waarschijnlijk Zorg en Welzijn.

Celina is dyslectisch. Daarom zijn de talen extra moeilijk voor haar. Maar school probeert haar wel te helpen hierbij. “Als ik niet wil voorlezen in de klas, dan hoeft dat ook niet. En als het kan worden de spelfouten niet meegerekend bij een toets.”

De sfeer vindt ze heel gezellig op school. “Er wordt in de pauze altijd veel lol gemaakt en gelachen.” Soms is het te gezellig: “We hebben best een drukke klas, maar de leraren kunnen hier ook heel streng zijn. Dat is af en toe echt nodig in mijn klas om ons goed te laten werken.”

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS