Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Dit is Dalton!

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo die bewust voor de daltonprincipes heeft gekozen. De belangrijkste daarvan zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.

Daltononderwijs is door Helen Parkhurst aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld en in de praktijk toegepast op een middelbare school in het stadje Dalton (VS). Zij zag dat de leerlingen op haar school verschilden in hun ontwikkeling. Door de leerlingen samen te laten werken en hun de vrijheid te geven wanneer en in welk tempo ze een onderwerp behandelden, maakte ze handig van deze verschillen gebruik. Voor Helen Parkhurst was de school niet alleen een plaats om te leren maar ook een leefgemeenschap. Ze heeft haar ideeën op verschillende scholen in Amerika in de praktijk gebracht en heeft enkele malen een bezoek aan Nederland gebracht.

Ook nu is het daltononderwijs nog steeds springlevend en wordt succesvol in praktijk gebracht op meer dan 20 scholen voor voortgezet onderwijs en meer dan 300 scholen voor primair onderwijs in Nederland.

Onze leerlingen bepalen waar mogelijk zelf hun tempo en leren geleidelijk aan om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces en de studieresultaten. Dat komt tot uiting in de reguliere lessen, maar ook in de zogenaamde daltonuren. Leerlingen kunnen in de daltonuren een keuze maken voor bepaalde vakken. Ze kunnen ondersteuning krijgen als ze bepaalde stof moeilijk vinden, maar ook kunnen ze zich verdiepen in vakken en onderwerpen waar ze goed in zijn of die ze leuk vinden. Hier leest u de ervaringen van een oud-leerling van onze school.

De school handelt vanuit het vertrouwen in de leerling en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn.

Belangrijke kenmerken van onze school zijn:
-          Structuur en een veilige leeromgeving
-          Verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen
-          Ruimte voor keuzes
-          Samenwerken
-          Zelfstandigheid

Wij nemen twee jaar de tijd om uw kind stap voor stap te begeleiden naar het juiste niveau.

Wij vertrouwen erop dat onze voorlichtingsmomenten en de informatie die u kunt vinden op onze website u zullen helpen bij uw keuze voor een school voor voortgezet onderwijs van uw kind. Heeft u een vraag waarop u geen antwoord heeft gevonden op de website en wilt u liever niet wachten tot onze open dag, stuurt u dan een mail met uw vraag naar info@daltonalkmaar.nl

Met vriendelijke groet,

Anna-Paulien Smits, rector

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS