Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Dalton 2.0

Alle kinderen zijn uniek en hebben hun eigen ambities en talenten. Daarom zijn wij in september 2018 met vijf brugklassen gestart met Dalton 2.0: de brugklassen Skills (1K,1L,1M), klas 1D (havo/tl) en 1G (havo/tl). In klas 1D zijn ook enkele leerlingen geplaatst met een advies dat uitzicht biedt op vwo.
Het onderwijs is in deze klassen zo georganiseerd dat elke leerling wekelijks bepaalt welke doelen hij of zij wil bereiken, om vervolgens opdrachten uit te voeren die daar naartoe leiden.

Werken met een doel

Samen met de coach gaat de leerling aan de slag met leerdoelen en leerprocessen die bij hem of haar passen. Zo stippelen zij samen een uitdagende route uit waarin de leerling het beste uit zichzelf kan halen. Binnen Dalton 2.0 worden de leerlingen stevig begeleid bij het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Bovendien is er veel ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken, kernwaarden die bij ons daltononderwijs al jaren hoog in het vaandel staan. 

Tredevakken en themavakken

Binnen Dalton 2.0 volgt de leerling trede- en themavakken. Bij tredevakken, bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde, gaat de leerling op eigen tempo door de leerstof heen. Per vak kijkt elke leerling samen met de coach naar mogelijkheden om steeds een trede hoger te komen.

In het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen les samen met hun klas (basegroup). Geleidelijk aan wordt uitleg ook gegeven aan leerlingen die uit verschillende klassen komen maar wel bij dezelfde trede zijn, zodat alle leerlingen op hun eigen tempo en niveau uitleg krijgen. Bij themavakken, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, ligt de periode waarin er aan het thema gewerkt wordt vast. Gedurende deze vastgestelde periode kan de leerling zelf bepalen hoe snel en met hoeveel diepgang hij aan dit thema werkt.

Hoe werkt dat nou precies?

Stel dat een toets over het onderwerp voeding gaat. Uw kind kan zelf kiezen op welke manier hij hiervoor wil leren. Bijvoorbeeld door een paar filmpjes te bekijken, een stuk tekst met vragen te beantwoorden of zelf een filmpje te maken voor zijn klasgenoten. Natuurlijk geeft ook de docent uitleg over het onderwerp en kan uw kind vragen stellen. Maar misschien leert uw kind wel het beste door met een opdracht op onderzoek uit te gaan. Uw kind kan zelf kiezen wat hij een fijne manier vindt om te leren. En welke manier hij ook kiest, hij komt altijd bij het einddoel.

Een dag in Dalton 2.0

Eén keer in de week hebben alle leerlingen een coachgesprek. Dit gesprek kan gepland staan in de ochtend vanaf half 9 of in de middag vanaf 5 over half 3. Wanneer uw kind een coachgesprek heeft, is hij van het begin van dit uur tot het einde van het uur op school aanwezig en heeft voldoende werk bij zich om zelfstandig te kunnen werken.

Vervolgens starten alle leerlingen op maandag met de basegroup om 9 uur. Alle andere dagen is deze start om kwart over 9. In deze basegroup neemt de mentor de belangrijkste zaken van de dag door en maakt met de leerlingen een planning waaraan zij deze dag gaan werken. Dan start om half 10 het eerste lesuur, dit is bijvoorbeeld een themales. Uw kind volgt deze les gewoon met zijn klas, maar soms worden in deze lessen ook activiteiten zoals lezingen of practica georganiseerd waaraan alle leerlingen meedoen.

Dan hebben de leerlingen pauze en vervolgens gaat de leerling bijvoorbeeld naar een tredeles. In deze les bepalen de docenten wanneer uw kind in de les uitleg krijgt over de stof waar uw kind mee bezig is. In de overige tijd zit hij in een lokaal waar hij zelfstandige daltontijd heeft. In deze tijd kan hij zelf kiezen of hij aan het werk wil met het vak waarover hij eerder uitleg heeft gehad of dat er nog extra tijd nodig heeft voor een ander vak. Deze daltontijd wordt vaak begeleid door een andere docent zodat de leerling ook aan deze docent nog zijn/haar vragen kan stellen. Aan het einde van de dag heeft uw kind de dagafsluiting met de eigen mentor. In deze afsluiting bespreken zij de dag en kijken zij vooruit naar de dag van morgen.   

Voorbeeld lesrooster

 

8.30 – 9.00

coachgesprek en/of daltontijd

1

9.00 – 9.30

dagstart in de basegroup

op di t/m vrijdag 9.15 – 9.30 uur

2

9.30 – 10.30

lestijd  of daltontijd

 

10.30 -10.50

pauze

3

10.50-11.50

lestijd of daltontijd

4

11.50 – 12.50

lestijd of daltontijd

 

12.50 – 13.20

pauze

5

13.20 – 14.20

lestijd of daltontijd

6

14.20 – 14.35

afsluiting in de basegroup

 

14.35 – 14.50

coachgesprek of naar huis

 

14.30 – 16.30

Tech/Original/On Stage of Skills

1x per week

Tredevakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde

Themavakken: aardrijkskunde, geschiedenis, science (vwo en havo) of mens&natuur (Skills)

Overige vakken: muziek, drama, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming

Special: Skills, Original, Tech of On Stage

Contact met en informatie naar ouders

Ten minste tweemaal per jaar wordt u als ouder uitgenodigd om tijdens het coachgesprek met uw kind aanwezig te zijn. U ontvangt hiervoor ruim op tijd een uitnodiging via de coach van uw kind zodat u dit tijdig in uw eigen agenda kunt zetten. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het gaat met uw kind op school, of er bijzonderheden thuis zijn en op welk niveau uw kind op dat moment werkt. Dit kan op een gegeven moment per vak gaan verschillen. De coach houdt samen met uw kind de vorderingen bij. In de Learning Portal kunt u als ouder zien welke vorderingen uw kind maakt.

Aan het einde van het jaar wordt er samen met uw  kind beslist op welk niveau hij of zij verder gaat in het tweede leerjaar. Dit wordt met u als ouder besproken.

Beoordeling en bevordering naar het tweede leerjaar

Werken in Dalton 2.0 is nog volop in ontwikkeling. De wijze waarop de leerlingen worden beoordeeld en wat de bevorderingscriteria zijn naar het tweede leerjaar wordt najaar 2018 besproken in het team. Vóór 1 januari worden de betrokken ouders hierover geïnformeerd.

Hier kunt u de Nieuwsbrief Dalton 2.0 (december 2018) voor de ouders van onze leerlingen lezen.

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS