Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Dalton Tech > Technasium!

Vanaf het schooljaar 2014 - 2015 zijn wij gestart met Dalton Tech. Eén middag per week wordt besteed aan het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Dit vak wordt al jaren succesvol aangeboden op het  technasium. Wij maken deel uit van een netwerk van scholen in Noord-Holland die samen kennis en ervaring uitwisselen om een technasium in te richten op de eigen school. Het vak O&O kan op onze school gekozen kunnen worden in de bovenbouw vwo en havo, als onderdeel van het technasium. Sinds september 2016 zijn wij officieel technasium.

Bekijk hier de VLOG over de opdracht medicijnscheidend toilet van klas 3.

Voor de website van het Technasium kunt u hier klikken.

Voor de leerlingen die verder gaan in 3 vmbo-tl is het ook mogelijk om een vervolg te kiezen op Dalton Tech: dit vak heet T&T: Technologie en Toepassing. Wij nemen deel aan een landelijke pilot om dit vak in te voeren. Zo worden  vmbo-tl leerlingen gestimuleerd om te kiezen voor een technische studierichting.

Dalton Tech is hiervoor een goede start!

Wij vragen voor deelname aan Dalton Tech een extra ouderbijdrage van 75 euro. Van deze bijdrage worden projecten betaald, zoals een bezoek aan Artis of een ander bedrijf. Ook wordt er extra lesmateriaal dat nodig is voor de creatieve opdrachten aangeschaft. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. van der Hoorn pngvanderhoorn@daltonalkmaar.nl.

Hij vertelt u graag meer over het technasium. In de maanden november en december zijn er verschillende woensdagmiddagen waarop uw kind kennis kan maken met het technasium. Opgave kan binnenkort via onze website.

Brochure voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in samenwerking met het Technasium.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS