Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Onderbouw

In het eerste jaar wordt in de skills-uren aandacht besteed aan een introductie over de profielen die in het vmbo aangeboden worden. Middels deze uren kunnen leerlingen ontdekken welk profiel wel of niet bij hem/haar past en welke eigenschappen en vaardigheden van belang zijn in die profielen. In de tweede klas volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar enkele lessen op het Van der Meij College (PPO-lessen) zodat de profielen nog meer gaan leven. De leerlingen die  doorstromen naar klas drie op basis- of kaderniveau kiezen aan het eind van de tweede klas definitief voor een beroepsgericht profiel. De leerlingen die doorstromen naar klas drie van de theoretische leerweg kiezen nog niet voor een profiel, maar moeten wel al een vakken keuze maken, waarbij een aantal schoolvakken in klas drie definitief afvalt. De mentor van klas twee bereidt deze keuzes met de leerlingen voor tijdens de mentorlessen.

In klas twee wordt ook een interessetest afgenomen. Voor de ouders van leerlingen in klas twee organiseren we in de loop van het schooljaar (januari) een voorlichtingsavond over de profiel- en vakkenkeuze. De leerlingen krijgen dan ook een brochure mee waarin alles wordt uitgelegd, zodat het maken van de keuzes weloverwogen kan plaatsvinden.

Onderbouw documenten

Informatieboekje Specials jaar 1 vmbo

Voorlichting klas 2 havo/vmbo-tl 'Klas 2 en wat daarna?' 2019-2020

Voorlichting profiel- en vakkenkeuze klas 2 Skills 2019-2020

Brochure 'Verder na de tweede klas vmbo 2019-2020'

Bovenbouw

In het derde leerjaar worden de leerlingen intensief voorbereid op een profielkeuze. De leerlingen werken tijdens de mentorlessen met de website www.daltonalkmaar.dedecaan.net. Bij deze methode hoort ook een interessetest die de leerling maakt ter ondersteuning van de profielkeuze. In januari organiseren wij een ouderavond en geven wij de leerlingen een brochure mee, zodat ouders en leerlingen samen kunnen komen tot een profielkeuze die bij de leerling past, ook is er een “Beroepenmarkt” om de leerlingen te laten oriënteren op de toekomst. Wij raden leerlingen (en ouders) aan om al in de derde klas de open dagen van de diverse mbo-opleidingen in de omgeving te bezoeken, een overzicht van de open dagen in het MBO staat hieronder. 

In het vierde leerjaar wordt in de eerste periode een meeloopdag georganiseerd, de “leerlingbezoekdag”. Iedere leerling loopt een dagdeel mee op bij een mbo opleiding. Leerlingen worden door de mentoren voorbereid op een keuze voor een mbo-opleiding door te werken met www.daltonalkmaar.dedecaan.net. Leerlingen bezoeken open dagen en moeten zich voor 1 april aanmelden bij een vervolgopleiding. 
Omdat mbo-opleidingen willen dat een leerling een weloverwogen keuze maakt voor een vervolgopleiding, is het van belang dat de leerling zich goed bewust is van de inhoud van de opleiding en kan motiveren waarom hij hiervoor kiest.

Bovenbouw documenten

Overzicht Open Dagen MBO 2019-2020

Brochure klas 3 naar 4 vmbo 2019-2020

Power Point Voorlichting 3 TL profielkeuze 2019-2020

Power Point Ouderavond 4TL oktober 2019

Doorstroom 4tl naar 4havo

U kunt ook rechtstreeks vragen stellen aan de decaan vmbo: de heer M. Versteeg (mversteeg@daltonalkmaar.nl).

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS