Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Overzicht MBO bezoekdagen

Overzicht MBO scholen Noord-Holland

Brochure klas 2 naar 3 vmbo

Brochure klas 3 naar 4 vmbo

Power Point ouderavond 4TL oktober 2018

Power Point voorlichting 4TL

Filmpje PPO (praktische profiel oriëntatie) van de klassen "2Skills" op het van der Meij College

Onderbouw

In het eerste jaar wordt in de skills-uren aandacht besteed aan een introductie over de sectoren  die in het vmbo aangeboden worden, namelijk de sectoren zorg/welzijn, techniek, groen en economie. Middels korte projecten kunnen leerlingen ontdekken welke sector wel of niet bij hem/haar past en welke eigenschappen en vaardigheden van belang zijn in die sectoren.

In de tweede klas volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar enkele lessen op het Van der Meij College (pso-lessen) zodat de sectoren nog meer gaan leven. De leerlingen die  doorstromen naar klas drie op basis- of kaderniveau kiezen aan het eind van de tweede klas definitief voor een sector. De leerlingen die doorstromen naar klas drie van de theoretische leerweg kiezen nog niet voor een sector, maar moeten wel al een voorlopige keuze maken, waarbij een aantal schoolvakken in klas drie definitief afvalt. De mentor van klas twee bereidt deze keuzes met de leerlingen voor tijdens de mentorlessen. Er wordt dan gewerkt met de methode “pionier’ of  “koerswijzer”. In klas twee wordt ook een interessetest afgenomen. Voor de ouders van leerlingen in klas twee organiseren we in de loop van het schooljaar ( januari) een voorlichtingsavond over dit onderwerp. De leerlingen krijgen dan ook  een brochure mee waarin alles wordt uitgelegd, zodat het maken van de keuzes weloverwogen kan plaatsvinden.

Bovenbouw

In het derde leerjaar worden de leerlingen intensief voorbereid op een sectorkeuze. De leerlingen werken ongeveer vijftien mentorlessen met het boekje Loopbaanverkenner. Bij deze methode hoort ook een interessetest die de leerling kan maken ter ondersteuning  van de sectorkeuze. In januari organiseren wij een ouderavond en geven wij de leerlingen een brochure mee, zodat ouders en leerlingen samen kunnen komen tot een sectorkeuze die bij de leerling past. Wij raden leerlingen (en ouders) aan om al in de derde klas de open dagen van de diverse mbo-opleidingen in de omgeving te bezoeken. Als een leerling kiest voor een bepaalde sector betekent dat vaak dat een mbo-opleiding in een anders sector niet gevolgd kan worden!

In het vierde leerjaar wordt in december een meeloopdag georganiseerd. Iedere leerling kan (en moet) een dagdeel meelopen op een mbo. Leerlingen worden door de mentoren voorbereid op een keuze voor een mbo-opleiding door te werken met het boekje  “Het laatste jaar”.  Leerlingen bezoeken open dagen en moeten zich voor 1 april aanmelden bij een  vervolgopleiding. 
Omdat mbo-opleidingen willen dat een leerling een weloverwogen keuze maakt voor een vervolgopleiding, is het van belang dat de leerling de volgende zaken meeneemt naar het intakegesprek op het mbo: de verslagen van open dagen, de loopbaanverkenner uit klas drie, het boekje  “Het laatste jaar”, de uitdraai van de interessetest, verslag van het sectorwerkstuk en het verslag van de maatschappelijke stage.

U kunt ook rechtstreeks vragen stellen aan de decaan vmbo: mevrouw Saadet Ertas (sertas@daltonalkmaar.nl).

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS