Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Onderbouw

In het eerste jaar wordt in de skills-uren aandacht besteed aan een introductie over de profielen die in het vmbo aangeboden worden, namelijk de profielen zorg & welzijn, techniek, landbouw en economie. Middels korte projecten kunnen leerlingen ontdekken welke sector wel of niet bij hem/haar past en welke eigenschappen en vaardigheden van belang zijn in die profielen.In de tweede klas volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar enkele lessen op het Van der Meij College (PPO-lessen) zodat de profielen nog meer gaan leven. De leerlingen die  doorstromen naar klas drie op basis- of kaderniveau kiezen aan het eind van de tweede klas definitief voor een profiel. De leerlingen die doorstromen naar klas drie van de theoretische leerweg kiezen nog niet voor een profiel, maar moeten wel al een voorlopige keuze maken, waarbij een aantal schoolvakken in klas drie definitief afvalt. De mentor van klas twee bereidt deze keuzes met de leerlingen voor tijdens de mentorlessen. Er wordt dan gewerkt met de methode “pionier”.

In klas twee wordt ook een interessetest afgenomen. Voor de ouders van leerlingen in klas twee organiseren we in de loop van het schooljaar (januari) een voorlichtingsavond over dit onderwerp. De leerlingen krijgen dan ook een brochure mee waarin alles wordt uitgelegd, zodat het maken van de keuzes weloverwogen kan plaatsvinden.

Onderbouw documenten

Brochure klas 2 naar 3 vmbo

Presentatie voorlichtingsavond klas 2 naar 3 januari 2019

Presentatie voorlichting Van der Meij College januari 2019

Filmpje PPO (praktische profiel oriëntatie) van de klassen "2Skills" op het van der Meij College

Bovenbouw

In het derde leerjaar worden de leerlingen intensief voorbereid op een profielkeuze. De leerlingen werken ongeveer vijftien mentorlessen met het boekje Loopbaanverkenner. Bij deze methode hoort ook een interessetest die de leerling kan maken ter ondersteuning  van de profielkeuze. In januari organiseren wij een ouderavond en geven wij de leerlingen een brochure mee, zodat ouders en leerlingen samen kunnen komen tot een profielkeuze die bij de leerling past. Wij raden leerlingen (en ouders) aan om al in de derde klas de open dagen van de diverse mbo-opleidingen in de omgeving te bezoeken. 

In het vierde leerjaar wordt in november een meeloopdag georganiseerd. Iedere leerling kan (en moet) een dagdeel meelopen op een mbo. Leerlingen worden door de mentoren voorbereid op een keuze voor een mbo-opleiding door te werken met het boekje  “Het laatste jaar”.  Leerlingen bezoeken open dagen en moeten zich voor 1 april aanmelden bij een vervolgopleiding. 
Omdat mbo-opleidingen willen dat een leerling een weloverwogen keuze maakt voor een vervolgopleiding, is het van belang dat de leerling de volgende zaken meeneemt naar het intakegesprek op het mbo: de verslagen van open dagen, de loopbaanverkenner uit klas drie, het boekje  “Het laatste jaar”, de uitdraai van de interessetest, verslag van het profielwerkstuk en het verslag van de maatschappelijke stage.

Bovenbouw documenten

Overzicht MBO bezoekdagen

Overzicht MBO scholen Noord-Holland

Brochure klas 3 naar 4 vmbo

Presentatie voorlichtingsavond profielkeuze klas 3 januari 2019

Power Point ouderavond 4TL oktober 2018

U kunt ook rechtstreeks vragen stellen aan de decaan vmbo: de heer M. Versteeg (mversteeg@daltonalkmaar.nl).

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS