Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Keuzebegeleiding vwo-havo

Onderbouw

Brochure 'Verder na de 2e klas'

Presentatie 'Verder na de 2e klas' (voor klas 2A t/m 2D)

Bovenbouw

In het derde leerjaar worden de leerlingen intensief voorbereid op een profielkeuze. De leerlingen werken gedurende twintig mentorlessen met het boekje Profielkiezer. In december/januari krijgen de leerlingen voorlichting in de nieuwe vakken van de Tweede Fase via de decaan en docenten. Tevens krijgen alle leerlingen een interessetest als ondersteuning op de profielkeuze. In periode 3 wordt de definitieve profielkeuze vastgesteld.

Presentatie oudervoorlichting 3 havo + 3 vwo januari 2019

Profielkeuze voorlichting 3 vwo schooljaar 2018-2019

Profielkeuze voorlichting 3 havo schooljaar 2018-2019

Informatie over de vervolgstudies en de juiste profielvakken is te verkrijgen via de volgende link voor ouders: www.daltonalkmaar.dedecaan.net vervolgens kunnen ouders zich registreren en daarna inloggen. Leerlingen kunnen zich registreren met hun leerlingnummer en loggen in met een eigen wachtwoord. 

In de Tweede Fase van de bovenbouw (klas 4 en hoger) krijgen alle leerlingen gedurende 1 of 2 periodes les van de decaan ter voorbereiding op vervolgopleidingen. Dit heet bij ons op school: Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB lessen). De leerlingen moeten zich oriënteren op vervolgstudies d.m.v. het bezoeken van open dagen, proefstuderen en meeloopdagen. De school organiseert o.a. 2 regionale voorlichtingsavonden in december.

Leerlingen mogen in de Tweede Fase maximaal 2 dagen per schooljaar gebruiken om zich buiten school te verdiepen in vervolgstudies. Dit mag nadat een leerling een open dag heeft bijgewoond. Verlofbriefjes kunnen de leerlingen op de plank vinden vóór de decaankamer 234 en in de mediatheek (blauwe kleur). Het verlofbriefje geven zij uiterlijk een week van te voren aan de decaan.

Oudervoorlichting 5havo en 6vwo oktober 2018

Extra informatie kunnen ouders vinden op de website: www.daltonalkmaar.dedecaan.net

U kunt ook rechtstreeks vragen stellen aan de decaan vwo/havo: mevrouw S. Ertas (sertas@daltonalkmaar.nl).

 

I

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS