Gezonde Schoolkantine bouwstenen voor een gezondere jeugd

Woensdag 8 juni ontving wethouder onderwijs, Elly Konijn-Vermaas de ambassadeurs van V(S)O en MBO scholen in het stadhuis van Alkmaar. Samen vierden zij dat er dit jaar vijf gezonde Schoolkantine Schalen zijn behaald. De Gezonde Kantineschaal is een initiatief om de jeugd te laten opgroeien in een gezonde omgeving, zodat kinderen gewend raken om een gezonde leefstijl aan te nemen.

De scholen hebben hard gewerkt om hun kantine gezonder te maken, hierbij staat een gezond aanbod en een gezonde presentatie centraal. Wethouder Elly Konijn feliciteerde het  Jan Arentsz met hun zilveren kantineschaal en de scholen De Viaan, Clusius College, Stedelijk Dalton en Van der Meij met hun gouden kantineschalen. Samen met Heliomare, Spinaker, Willem Blaeu ondertekenden de scholen op een eerder moment de ambitieverklaring voor een gezondere schoolkantine.

Steentje bijdragen
Daarna overhandigde de wethouder de ambassadeurs van de scholen symbolisch een steen, waarmee werd onderstreept dat de scholen hun ‘steentje bijdragen’ aan een gezondere omgeving van de jeugd in Alkmaar. Ook het Horizon College, De Spinaker, Heliomare College, OSG Willem Blaeu en PCC, die dit schooljaar nog geen schaal hebben behaald, ontvingen een steen als aanmoediging om bij te dragen aan het bouwen van een gezonde toekomst. Ook zij hebben de ambitie uitgesproken om een gezonde omgeving te realiseren in de school.

Elly Konijn-Vermaas: “Ik hoop dat nog meer scholen gemotiveerd raken om het aanbod in hun schoolkantine gezonder te maken. Zodat jongeren die opgroeien ook zelf een bewuste en duurzame keuze kunnen maken voor gezonde voeding. Eigenlijk moet de gezonde kantine de norm zijn, en de gewone kantine worden.”

Gezonde Schoolkantine
Het behalen van een Schoolkantine Schaal houdt in dat de school het aanbod gezonder en duurzamer heeft gemaakt aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Deze richtlijn is opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk voor leerlingen en school is een belangrijke plek om dat te leren. De gezonde gewoontes die ze nu aanleren, nemen ze een leven lang mee.  Het project De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum zet zich daarom samen met de scholen in voor een gezonder en duurzamer voedingsaanbod op v(s)o- en mbo-scholen.

De Gezonde Schoolomgeving
In Alkmaar werken ook GGD Hollands Noorden en JOGG Alkmaar samen om een gezonde schoolomgeving te creëren. Alkmaar is sinds 2013 JOGG gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). Naast de Gezonde Schoolkantines stimuleren de partijen ook om het vignet Gezonde School te behalen, zodat naast de gezonde schoolomgeving ook aandacht wordt besteed aan signalering, educatie en borging in het schoolbeleid.

Neem voor meer informatie een kijkje op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine of www.alkmaar.nl/jogg

<
Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top