Zaak voor de Jongerenrechtbank

Op de bijgaande foto zijn de toga’s alweer uit en de beschuldigden hebben de zaal reeds verlaten, maar dit is wel het team dat weer een Jongerenrechtbankzaak heeft behandeld. 

Op donderdagmiddag 2 december werd de vergaderzaal van de sporthal omgetoverd in een rechtbank. Vier tweedeklassers stonden terecht voor hun misdragingen. Advocaten Nathan, Tim, Dejan en Yinke hielpen de beschuldigden met het schrijven van een voorstel om recht te doen aan de gepleegde feiten, aanklager Senna vervulde met verve zijn rol als representant van een veilig schoolklimaat en voor rechters Chris, Yaline en Rosalie lag de schone taak weggelegd om alle standpunten te laten samensmelten tot een rechtvaardig pakket aan maatregelen.

Uiteraard is een Jongerenrechtbank niet mogelijk zonder dat er zaken worden aangedragen. Daarom dank aan afdelingsleider Martijn Aben die de moeite heeft gedaan om deze oplossing te kiezen en ook de ouders van de leerlingen hierin mee te krijgen. Voor iedere collega geldt dat de Jongerenrechtbank bij conflicten en/of misdragingen in actie kan komen. 

<
Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top