Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Tegemoetkoming in de kosten

Voor ouders voor wie de betaling op zeer grote problemen stuit, kan een betalingsregeling worden getroffen. Zij kunnen zich met een schriftelijk verzoek wenden tot de heer J.A. Bremer, plv. rector. Het verzoek wordt vervolgens beoordeeld door een commissie bestaande uit de plv. rector, de verantwoordelijke afdelingsleider en de betrokken mentor.

Voor ouders met een bescheiden inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de overige schoolkosten:

Rijksoverheid / Kindgebonden budget

Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:
• hoeveel kinderen u hebt
• de leeftijd van uw kinderen
• de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen
Lees meer over de voorwaarden bij Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag het dan zelf aan via www.toeslagen.nl

Gemeente Alkmaar

Voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar is bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van onderwijs, sport en cultuur. Omdat oudere kinderen hogere kosten met zich meebrengen, is de vergoeding voor deze groep hoger dan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar. De vrijwillige ouderbijdrage, voor kinderen met ouders waarvan het inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is, kan door de gemeente worden vergoed. U vindt hier meer informatie over het Ticket Vrijwillige Ouderbijdrage uit het boekje 'AlkmaarPas - Kinderen doen mee'.


De regeling maatschappelijke participatiekosten geldt per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 juli tot 1 juli. Kijkt u op www.alkmaar.nl/werkeninkomen  (zie: Regeling maatschappelijke participatiekosten).

Sport en Cultuur voor ieder kind

Er is geld beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar in Alkmaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Hiermee kunnen zij deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sportvereniging. Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten moet tenslotte voor ieder kind mogelijk zijn.

De regelingen:

  • AlkmaarPas 'Kinderen doen mee'- € 100,- aan tickets voor kinderen van 4 t/m 17 jaar;- De tickets kunnen worden gebruikt om de contributie van een sport- of cultuurvereniging te betalen. De AlkmaarPas is een pas met vele kortingen en voordelen voor iedereen. De pas kost 11 euro. Voor Alkmaarders met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm is de AlkmaarPas gratis.
  • AlkmaarPas 'Jouw eigen voordeel'- € 80,- aan tickets voor kinderen vanaf 12 jaar- De tickets kunnen onder andere worden gebruikt om de contributie van een vereniging te betalen.
  • Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar- Als de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, kan een aanvraag bij het Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar worden ingediend;- Dit kan gebruikt worden om contributie, kleding, materialen e.d mee te betalen. Bijvoorbeeld een muziekinstrument of sportschoenen. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit moet door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg worden gedaan; zij zijn de intermediairs. U kunt dit via de mentor van school doen.

Hoe kun je gebruik maken van deze regelingen?
Ga naar www.sportencultuurvooriederkind.nl en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze aan kunt vragen.

Meer informatie: Stichting Promotie Alkmaar Tel: 072 - 511 22 54

info@alkmaarpas.nl
www.sportencultuurvooriederkind.nl
www.alkmaarpas.nl
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS