Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Tegemoetkoming in de kosten

Voor ouders met een bescheiden inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de overige schoolkosten:

 • De school hanteert een reductieregeling die is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger bij de school ingeschreven heeft staan:
  2 kinderen € 150,00
  3 kinderen € 195,00
  4 kinderen € 220,00
  5 kinderen € 225,00
 • De gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen hebben een scholierenregeling. Deze regeling is gekoppeld aan de Alkmaarpas, Langedijkerpas, Huygenspas of Schagenpas. Via deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het exacte bedrag van de vergoeding per kind is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
  Via uw gemeente ontvangt u bericht over de werking hiervan.
 • Uit de bijdrage voor het schoolfonds wordt jaarlijks € 1,50 per leerling in het solidariteitsfonds gestort. Op dit fonds kan door ouders en plv.rector een beroep worden gedaan om activiteiten te financieren voor leerlingen uit minder draagkrachtige gezinssituaties.
 • Voor ouder(s)/verzorger(s) voor wie de betaling alsnog op zeer grote problemen stuit, kan een betalingsregeling worden getroffen. U kunt zich met een schriftelijk verzoek wenden tot Jur Bremer (plv. rector): jabremer@daltonalkmaar.nl (postadres: Stedelijk Dalton College Alkmaar, Postbus 9109, 1800 GC Alkmaar)

Rijksoverheid / Kindgebonden budget

Het Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:
• hoeveel kinderen u hebt
• de leeftijd van uw kinderen
• de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen
Lees meer over de voorwaarden bij Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Hebt u geen bericht gekregen, maar denkt u wel dat u recht hebt op kindgebonden budget? Vraag het dan zelf aan via www.toeslagen.nl

Sport en Cultuur voor ieder kind

Er is geld beschikbaar gesteld voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar in Alkmaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 110% van de bijstandsnorm. Hiermee kunnen zij deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of lid worden van een sportvereniging. Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten moet tenslotte voor ieder kind mogelijk zijn.

De regelingen:

 • AlkmaarPas 'Kinderen doen mee'- € 100,- aan tickets voor kinderen van 4 t/m 17 jaar;- De tickets kunnen worden gebruikt om de contributie van een sport- of cultuurvereniging te betalen. De AlkmaarPas is een pas met vele kortingen en voordelen voor iedereen. De pas kost 11 euro. Voor Alkmaarders met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm is de AlkmaarPas gratis.
 • AlkmaarPas 'Jouw eigen voordeel'- € 80,- aan tickets voor kinderen vanaf 12 jaar- De tickets kunnen onder andere worden gebruikt om de contributie van een vereniging te betalen.
 • Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar- Als de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, kan een aanvraag bij het Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar worden ingediend;- Dit kan gebruikt worden om contributie, kleding, materialen e.d mee te betalen. Bijvoorbeeld een muziekinstrument of sportschoenen. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit moet door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg worden gedaan; zij zijn de intermediairs. U kunt dit via de mentor van school doen.

Hoe kun je gebruik maken van deze regelingen?
Ga naar www.sportencultuurvooriederkind.nl en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt en hoe u deze aan kunt vragen.

Meer informatie: Stichting Promotie Alkmaar Tel: 072 - 511 22 54

info@alkmaarpas.nl
www.sportencultuurvooriederkind.nl
www.alkmaarpas.nl
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS