Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Collectief verzekerd

Voor de hele school is een collectieve verzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij AON. De leerling is voor de gevolgen van lichamelijk letsel verzekerd tijdens:
- het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd (één uur vóór en één uur na schooltijd);
- het verblijf op school;
- sportbeoefening, schoolreisjes, excursies e.d.;
- snuffelstage en maatschappelijke stage.

 

Aansprakelijkheid

Leerlingen nemen in toenemende mate steeds duurdere elektronische apparatuur, zoals Chromebooks, mobiele telefoons, tablets, laptops  e.d. mee naar school. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of het wegnemen door derden van dergelijke apparatuur of andere bezittingen.

Uit oogpunt van veiligheid wil de sectie lichamelijke opvoeding u er extra op attenderen dat bovenstaande ook geldt in de kleedkamers bij zowel de buiten- als binnenaccommodatie. Daarnaast verwachten wij dat de leerlingen de verkeersregels in acht nemen bij het fietsen van en naar de sportaccommodatie en als laatste dat leerlingen in de zaal op hun zaalschoenen gymmen of op blote voeten.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS