Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

De vertegenwoordigers van u

De ouderraad bestaat uit positief betrokken ouders van leerlingen die les volgen op het Stedelijk Dalton College en vertegenwoordigt de ouders van alle leerlingen!

Overzicht participatie ouders en leerlingen

De ouderraad vergadert vijf maal per jaar – met de rector – over onderwerpen zoals bijvoorbeeld:  veiligheid, tussenuren, leermiddelen, buitenschoolse culturele activiteiten en ingebrachte aandachtpunten door ouders.
Verder is de ouderraad vertegenwoordigd op de Open Dag, introductieavond nieuwe ouders van brugklassers en wordt jaarlijks de algemene ouderavond door de ouderraad georganiseerd.
De ouderraad informeert de ouders over de vergaderingen en activiteiten van de school via de website en de nieuwsbrief van de school. 
De ouderraad heeft de beschikking over een jaarlijks budget, namelijk een deel van de ouderbijdrage. Dit wordt besteed aan buitenschoolse culturele activiteiten, extra of bijzonder lesmateriaal of projecten die ten goede komen aan de leerlingen. Hiervoor kunnen leerlingen, leraren en projectgroepen van de school een schriftelijke aanvraag bij de ouderraad indienen.

Naast de ouderraad heeft elke afdeling een resonansgroep ouders. Enkele keren per jaar spreken de afdelingsleiders met enkele ouders over belangrijke zaken die spelen in de afdeling.

 

Facebookpagina School

FB algemeen »
Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS