Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

De (ouder)bijdrage van de ouders

De door de ouders gekozen vertegenwoordigers brengen de doelstelling van de ouderraad in praktijk door bijvoorbeeld met de ouderbijdrage buitenschoolse activiteiten te financieren, leermiddelen die niet door de overheid worden verstrekt ter beschikking te stellen en andere zaken te bekostigen die de schooltijd van de leerlingen nuttiger en leuker kunnen maken.
Daarnaast wordt de ouderraad door de medezeggenschapsraad en schooldirectie betrokken bij belangrijke besluiten en veranderingen. Naar de adviezen van de ouders die via de ouderraad worden gegeven wordt heel goed geluisterd.
De ouderraad levert dus een wezenlijke bijdrage aan de sfeer van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

Betrokkenheid van de ouders

Een belangrijk kenmerk van het Stedelijk Dalton College is de positieve betrokkenheid van de ouders. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat er op de school een sterk 'wij-gevoel' heerst: ‘het is onze school!’.
Naast betrokkenheid van individuele ouders, is deze ook georganiseerd in de vorm van de ouderraad. De ouderraad wordt jaarlijks ge(her)kozen en bestaat uit maximaal 12 leden. Zijn belangrijkste doelstelling is de bevordering van de samenwerking tussen de school en de ouders/verzorgers. 

Overzicht participatie ouders en leerlingen

 

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS