Wij zijn een opleidingsschool voor aanstaande leraren en werken nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam, en de VU/UVA. Als er plaats is, kunnen studenten van andere opleidingen ook bij ons terecht. 

 In het kort:

  • Stagemogelijkheden binnen het vmbo, havo en vwo
  • Zowel onderbouw als bovenbouw (tweedegraads en eerstegraads gebied)
  • Opleidingsschool (nauwe samenwerking met HvA)
  • Duale stageplekken
  • Daltononderwijs
  • Aantrekkelijk programma voor leerlingen (Dalton Original/Tech/On Stage)

Op het Stedelijk Dalton College Alkmaar (SCDA) kun je voor bijna alle vakken (geen Zorg & Welzijn) stagelopen.

Als opleidingsschool bieden wij interessante faciliteiten voor een stage. Op woensdag is er voor tweede- en hogerejaars studenten een vast OPLIS moment (OPLeiden In de School), waarop jij samen met je medestudenten een verdiepende slag kunt maken in jouw professionele ontwikkeling. Iedere maand volg je een intervisie-, en/of themamiddag waarop jouw leervraag centraal staat. Uiteraard spelen de daltonkernwaarden (zie onze website) hierbij een grote rol.

Wil je nog meer? Dan kun je ook kiezen voor een duaal stagetraject.

Als eerstejaars student ben je iedere donderdag bij ons op school. We starten de dag met een OPLIS-uur en sluiten om 15:30 uur gezamenlijk weer af.

Stagelopen op een daltonschool… wat verwachten wij van jou?

Uiteraard heb jij voordat je solliciteert onze website al bekeken. Graag ontvangen we je motivatiebrief met je CV op stage@daltonalkmaar.nl . In je motivatiebrief lezen we o.a. waarom je keuze op daltononderwijs is gevallen en wat je bij ons denkt te kunnen leren.

Je hoeft geen ervaring te hebben met daltononderwijs, maar wij gaan er wel vanuit dat je een onderzoekende houding hebt, de handen uit de mouwen steekt en zodoende je stageperiode optimaal benut.   

Marijke Baten en Rieneke Oosting 

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top