Vacatures

Rector Stedelijk Dalton College Alkmaar

Ben jij inspirerend en innovatief? Wil jij het gepersonaliseerd daltononderwijs verder optimaliseren? 
 
Voor het Stedelijk Dalton College Alkmaar zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar een

Rector (m/v)

Functieomvang: 0,8-1,0 fte
Functieniveau: schaal 15

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar (SDCA) is een brede scholengemeenschap voor vmbo b/k, vmbo-tl, havo en vwo. De school heeft ruim 1.150 leerlingen. Het onderwijs is gebaseerd op de principes van het daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie waarbij de overtuiging is dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. De school werkt volgens de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie en verwacht dat de rector dit ook uitdraagt. De ambitie van de school is om het daltononderwijs verder te verankeren en ruimte te bieden aan de medewerkers om zich verder te professionaliseren. Het doel is de leerlingen te bieden waar het SDCA voor staat: gevarieerd en waar mogelijk gepersonaliseerd daltononderwijs, dat de leerlingen opleidt tot mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en lef. Dit traject moet de komende jaren verder geoptimaliseerd worden binnen de gehele school.

Behalve het SDCA, is ook de stichting waarvan de school deel uitmaakt volop in beweging. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) heeft voor de periode 2019-2022 een ambitieus en uitdagend strategisch beleidsplan uitgewerkt, getiteld Samen Vooruit!, met als kern het versterken van de samenwerking binnen de stichting en met externe partijen, én het vernieuwen van organisatie en onderwijs van de scholen. Als lid van het College van Schoolleiders, het overlegorgaan van bestuurder en schoolleiders van SOVON, geef je nadrukkelijk mede vorm aan deze strategische ambitie.

De opdracht:
Wij zoeken een rector die in staat is de school te leiden bij de verdere ontwikkeling van het gepersonaliseerd daltononderwijs terwijl resultaten, financiën en beheer op orde blijven. De medewerkers van het SDCA zijn het kapitaal van de school en spelen een cruciale rol bij het verder ontwikkelen en vormgeven van de school.

Profielschets:
• ervaring met het aansturen van innovatieve onderwijsontwikkelingen
• uitdragen van de daltonkernwaarden
• gewend met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken
• lesgevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• voorstander van openbaar onderwijs
• aantoonbare kwaliteiten op:

  • onderwijskundig leiderschap: je bent in staat vanuit een inspirerende en innovatieve onderwijskundige visie initiatieven te stimuleren en verder te brengen. Je creëert draagvlak voor ontwikkelingen, houdt de ingezette koers vast en stuurt waar nodig bij.
  • bindend vermogen: je bent betrokken en enthousiast. Wederzijds respect, een open houding en vertrouwen zijn uitgangspunten van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
  • communicatieve vaardigheden: je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s, leerlingen als ouders. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de schoolgemeenschap met haar onderscheidende profiel zowel binnen SOVON als extern vertegenwoordigen en positioneren.
  • organiserend vermogen: je vertaalt visie in concrete, haalbare plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Je neemt initiatieven en je bent besluitvaardig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Kijk voor meer informatie over de school op www.daltonalkmaar.nl of bekijk de Situatieschets rector SDCA.

Heb je nog vragen?
Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen bij René Rigter, voorzitter College van Bestuur, (072) 567 10 67.

Wil je solliciteren?
De brief met motivatie en curriculum vitae dienen uiterlijk 7 maart 2021 in ons bezit te zijn via www.sovon.nu.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 15 maart 2021 (1e ronde) en 19 maart 2021 (2e ronde).
Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.
Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn op zoek naar een docent Natuur- en Scheikunde (science/O&O) 2e graad.

Het betreft een vervangingsaanstelling (2e graad / LB functie) met een omvang van 0,8 fte.
Er wordt les gegeven in de leerjaren 1, 2 en 3 in de afdelingen vwo, havo en vmbo.
De vervanging is voor de periode tot aan de zomervakantie en wellicht ook nog een stukje erna.

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij mevrouw drs. A.P. (Anna-Paulien) Smits, rector, telefoon (072) 562 50 00.

 Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 21 februari 2021 via www.sovon.nu/vacatures/sda-163


Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

Stedelijk Dalton College Alkmaar   •   Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar   •   T. 072 562 5000   •   info@daltonalkmaar.nl
Top